امور مالی ، بانک و بانکداری ، حسابداری ، قوانین و مقررات پولی و ارزی و بانکی و...

 

جواب مسائل حسابداری پیشرفته ۲

کتاب جمشید اسکندری

جواب مسائل فصل پنجم

معاملات درون گروهی - خرید و فروش دارایهای ثابت

برای دانلود اینجارا کلیک کنید.

نوشته شده توسط roeinfar در ساعت 0:8 | لینک  | 

 

آشنایی با سوئيفت

 

سوئيفت جامعه جهانی ارتباطات مالي بين بانکي است که ...ادامه را ادامه مطالب مشاهده کنید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط roeinfar در ساعت 23:20 | لینک  | 

 

تاریخچه حسابداری

حسابداری همزاد تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان...........ادامه را در ادامه مطالب مشاهده کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط roeinfar در ساعت 16:28 | لینک  | 

آنچه که درباره بانک باید بدانید:

تعریف بانک

انواع بانکها

بانکداری در ایران و جهان

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط roeinfar در ساعت 23:55 | لینک  | 

 

مقررات ناظر بر تاسيس و شيوه فعاليت موسسه

هاي اعتباري غير بانکي:

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط roeinfar در ساعت 23:7 | لینک  |